Fashion brand
Browsing Category

Fashion brand

Fashion brand

Fashion brand

Những hình ảnh mới nhất của chiếc T-shirt này đã được công bố. Mặt trước sẽ có hình ảnh của DIY CHAIR nằm ở phía ngực phải.  Còn mặt sau của chiếc áo thì có tên “ CIFF T-SHIRT”, hình ảnh chiếc ghế sẽ che phủ qua tên cũng như vị trí và năm.

Bài viết tài trợ

Đăng ký theo dõi